Reumalääkityksen turvakokeet


Nivelreuman hoitoon tarkoitetut lääkkeet saattavat joskus vaikuttaa haitallisesti maksan toimintaan tai veren soluihin ja sen vuoksi useimpien reumalääkkeiden kohdalla on hoidon alussa syytä seurata lääkkeen turvallisuutta verikokein. Näihin ns. ”turvakokeisiin” kuuluvat täydellinen verenkuva ja maksaentsyymeistä yleensä alat arvo. Turvakokeita seurataan useimpien lääkkeiden kohdalla lääkkeen aloituksen jälkeen kahden viikon välein ensimmäisen kahden kuukauden ajan ja sen jälkeen kolmen kuukauden välein.


Kuinka tulkita turvakokeita

Matalilla alat-arvoilla ei ole merkitystä. Jos alat-arvo nousee selvästi yli normaaliarvojen esimerkiksi 60-100 tasolle, kannattaa reumalääkkeen annosta laskea. Jos alat nousee vieläkin enemmän esim. selvästi yli arvon 100 on lääke syytä tauottaa. Jos alat-arvo on noussut vain vähän tai kohtalaisesti kun käytössä on olut suuri metotreksaattiannos on usein mahdollista aloittaa lääke uudelleen pienemmällä annoksella sen jälkeen kun alat on normaalistunut.

Veren valkosolut (B-leuk) eivät saisi laskea alle normaaliarvojen. B-leuk arvo kuvastaa valkosolujen kokonaismäärää. Jos se on normaali ei yleensä ole syytä huoleen. Valkosoluja on kuitenkin useita alaryhmiä ja joskus voi käydä niin että jokin alaryhmistä laskee liian alas vaikka valkosolujen kokonaismäärä on normaali. Sen vuoksi valkosolujen alaryhmistä kannattaa vielä tarkistaa erikseen neutrofiilit (B-neutr) ja lymfosyytit (B-lymf). Neutrofiilit eivät saisi laskea alle arvon 1.0 . Lymfosyyttien määrä on usein reumasairauksissa normaalia matalampi ilman lääkitystäkin, eikä lievästi alentuneista arvoista tarvitse olla huolissaan. Jos b-Lymf arvo laskee kovin alas esim. 0.5 tai sen alle on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin, jotta voidaan harkita lääkityksen vähentämistä. Joillakin henkilöillä valkosolut ovat matalat luontaisesti ilman lääkkeitäkin. Ylipaino ja muut lääkkeet kuten tulehduskipulääkkeet saattavat niinkään nostaa maksaentsyymejä.

Biologisten lääkkeiden kohdalla seurataan verenkuvan ja maksaentsyymien lisäksi myös CRP-arvoa ja munuaisten toimintaa (krea-arvo) sekä tarkistetaan virtsakoe infektioiden poissulkemiseksi.