Helsingin Reumakeskuksen lääkeohjeet 2011


Leflunomidi (AravaR)


Lataa tästä PDF muodossa

Leflunomidi on nivelreuman hoitoon tarkoitettu lääke. Sen on osoitettu rauhoittavan niveltulehduksia ja estävän nivelten vaurioitumista. Teholtaan se on verrattavissa metotreksaattiin ja sulfasalatsiiniin. Leflunomidi on hyväksytty myös nivelpsoriaasin hoitoon.


Vaikutusmekanismi

Leflunomidi estää immuunijärjestelmän solujen jakautumista ja aktivaatiota ja siten vähentää tulehdusta.


Annostus

Leflunomidin tavallinen hoitoannos on yksi 20mg tabletti kerran päivässä. Leflunomidi on pitkävaikutteinen ja jos annosta halutaan pienentää se onnistuu parhaiten siirtymällä joka toinen päivä annosteluun. Lääke on hyvä ottaa aterian yhteydessä.


Mahdollisia haittavaikutuksia

Leflunomidi saattaa vaikuttaa veren valkosoluihin ja maksa-arvoihin, joita sen vuoksi täytyy seurata. Lievä verenpaineen nousu on mahdollinen erityisesti niillä joilla on piilevä verenpainetauti. Jos verenpaine on ennen lääkityksen aloittamista matala se harvoin nousee merkittävästi hoidon aikana. Ihottuma on mahdollinen haittavaikutus ja jos se on vaikea tai tuntuu jatkuvasti pahenevan on syytä lopettaa hoito. Lievät vatsavaivat ovat suhteellisen tavallisia. Joillakin on esiintynyt lievää hiusten ohenemista. Harvinaisena haittavaikutuksena saattaa esiintyä keuhkoreaktiota jonka vuoksi pitkittyneestä yskästä tai hengenahdistuksesta kannattaa heti mainita lääkärille. Leflunomidi on suhteellisen pitkävaikutteinen lääkeaine. Jos sen hoidon aikana ilmaantuu vakavampi haittavaikutus voidaan lääkkeen poistumista jouduttaa kolestyramiinin tai lääkehiilen avulla lääkärin ohjeiden mukaisesti. Piilevän tuberkuloosin aktivaatiota on hyvin harvinaisena kuvattu.


Milloin leflunomidia ei pitäisi käyttää

Raskaus ja imetys ovat ehdottomia vasta-aiheita. On huomioitava että hoidon loppumisesta on kahden vuoden ajan syytä pidättäytyä raskaudesta. Tarvittaessa tätä aikaa voi kuitenkin lyhentää nopeuttamalla leflunomidin poistumista elimistöstä. Hoitamaton verenpainetauti tai verenpainetauti jonka hoitoon tarvitaan useampi verenpainelääke on yleensä este leflunomidin käytölle. Maksasairaus on niinikään vasta-aihe. Lievä munuaisten vajaatoimin sen sijaan ei ole este, mutta varovaisuutta on syytä noudattaa ja seurata munuaisten toimintaa.


Hoidon seuranta

Leflunomidi hoidona aikana seurataan täydellistä verenkuvaa (TVK) ja maksaentsyymejä (alat) kahden viikon välein ensimmäiset 2 kuukautta ja sen jälkeen 3 kuukauden välein. Arava hoidon aikana on verenpainetta syytä aluksi seurata viikoittain tarvittaessa useamminkin. Alla oleva seurantakaavio on viitteellinen ja tilanteen mukaan kokeita voidaan joutua seuraamaan useamminkin.


Laboratoriokokeet
Ennen hoidon aloitusta

TVK, alat, afos, kreatiniini, CRP, virtsan liuskat

2 viikon välein ensimmäiset 2 kk ja sen jälkeen 3 kk välein

TVK, alat

6 kk välein edellisten lisäksi

CRP, kreatiniini, virtsan liuskat