Helsingin Reumakeskuksen lääkeohjeet 2011


Hydroksiklorokiini (OxiklorinR)


Lataa tästä PDF muodossa

Hydroksiklorokiinia käytetään yksinään lievän nivelreuman hoitoon ja yleisesti yhdessä muiden reumalääkkeiden kuten metotreksaatin kanssa. Nivelreuman lisäksi hydroksiklorokiinia käytetään yleisesti systeemisten sidekudossairauksien, erityisesti systeemisen lupuksen (SLE) hoitoon.


Annostus

Hydroksiklorokiinin annos määräytyy painon mukaan (5 mg painokiloa kohti vuorokaudessa). Käytännössä useimmiten käytetään 300 mg tabletteja joita otetaan 5-7 päivänä viikossa painosta riippuen. Lääke kannattaa ottaa aterian yhetydessä. Aiemmin suositeltiin että hydroksiklorokiini pideättäisiin kuukauden tauko hoidossa usein kesällä. Se ei ole kuitenkaan välttämätöntä.

Hydroksiklorokiinia on saatavissa100 mg ja 300 mg tabletteina


Mahdolliset haittavaikutukset

Hydroksiklorokiinihoito on yleensä hyvin siedetty. Vatsavaivoja saattaa esiintyä. Lääkeaineihottuma saattaa ilmaantua ja siinä tapauksessa hoito on syytä keskeyttää heti kun ihottuman huomaa. Hydroksiklorokiini voi joskus toimia aurinkoherkistäjänä, mutta toisaalta sitä käytetään myös valoihottuman hoitoon. Hydroksiklorokiini saattaa pitkäaikaisessa vuosien käytössä joillakin kertyä silmänpohjan alueelle. Tämä on hyvin harvinaista ja kertyminen on hyvin hidasta, joten silmälääkäri havaitsee tämän ennen kuin se vaikuttaa näkökykyyn. Silmälääkärin tarkastukset 2-3 vuoden välein ovat kuitenkin aiheellisia. Silmälääkärille kannattaa mainita hydroksiklorokiini lääkityksestä. Harvinaisena sivuvaikutuksena voi esiintyä myös polyneuropatiaa.


Koska hydroksiklorokiinia ei pitäisi käyttää

TSilmänpohja rappeuma tai muu silmänpohjasairaus on este hydroksiklorokiinin käytölle. Munuaisten edennyt vajaatoiminta on myös este sen käytölle. Psoriaasi ihottuma saattaa pahentua hydroksiklorokiinihoidon aikana, mutta psoriaasi ei ole ehdoton este. Jos on todettu vaikea polyneuropatia on myös syytä pidättäytyä hoidosta. Hydroksiklorokiini ei sovellu porfyriaa sairastavalle.


Hoidon seuranta

Hydroksiklorokiini hoido aikana ei säännöllinen laboratoriokokeiden seuranta ole välttämätöntä. Verenkuva ja maksaentsyymit kannattaa kuitenkin ainakin kertaalleen tarkistaa muutama kuukausi hoidon aloittamisen jälkeen.


Raskaus

Useimmiten oksiklorokiini lopetetaan heti raskauden toteamisen jälkeen. Jos hoidolle on olemassa selkeä tarve voidaan hoitoa harkinnan mukaan jatkaa myös raskauden aikana.


Hydroksiklorokiinin käyttö muissa reumataudeissa

Hydroksiklorokiinia käytetään yleisesti systeemisten sidekudossairauksien hoitoon. Sillä on osoitettu olevan hyvä teho ja ennaltaehkäisevää vaikutusta systeemisessä lupuksessa (SLE). Sjögrenin syndroomassa sitä voidaan käyttää jos taudissa esiintyy nivelkipuja tai niveltulehduksia. Suun tai silmien kuivuuteen se ikävä kyllä auta.