Ajankohtaista

Yleistä terveydestä


Akupunktio toimii niska- selkä ja nivelkivun hoidossa (Lisätty 10.11.2012).

Tutkijat selvittivät auttaako akupunktio tuki- ja liikuntaelinten kivuissa. Tutkimus oli ns. meta-analyysi eli tutkijat olivat keränneet tietoa useista muiden tekemistä tutkimuksista (yhteensä 29 tutkimusta). Tutkittavia oli mukana kaiken kaikkiaan lähes 18.000. Tutkimuksessa todettiin merkittävä selkä-, niska, pää- ja nivelrikkoon liittyvän kivun väheneminen akupunktiolla hoidetuilla. Tosin kun verrattiin keskenään akupunktiolla hoidettuja ja ns. sham ryhmää (käytettin neuloja mutta neulat eivät olleet varsinaisissa akupisteissä) oli ero ryhmien välillä pienempi, mutta kuitenkin merkitsevä Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen että akupunktiolla on tehoa kroonisen selkä-, niska- ja pääkivun sekä nivelrikon aiheuttaman kivun hoidossa.

Vickers ym Arch Intern Med. 2012 Sep 10:1-10. doi:


Hyviä uutisia ketsupin ystäville (Lisätty 09.10.2012)

Lykopeeni on karotenoidi ryhmän yhdiste joka on mm. voimakas antioksidantti. Sitä esiintyy runsaasti tomaatissa, tomaattia sisältävissä tuotteissa ja myös vesimelonissa ja greippimehussa. Eräs lykopeenin hyvä ominaisuus on se että se säilyy myös keitettäessä, joten sen määrä on korkea ketsupissa. Jo aiemmin on saatu viitteitä siitä että lykopeeni vähentää levinneen eturauhassyövän määrää. Nyt suomalaistutkijat ovat todenneet että veren lykopeenipitoisuus liittyy myös aivoinfarktien määrään miehillä. Ne miehet joilla oli korkein veren lykopeenipitoisuus oli pienin riski saada aivoinfarkti (relatiivinen riski 0.45%). Suomalaiset tutkijat seurasivat yli tuhatta kuopiolaista miestä 12 vuoden ajan. Tutkimuksen aiana ilmaantuneiden aivoinfarktien määrä oli suhteellisen pieni mikä heikentää tutkimuksen tilastollista voimaa.

Karppi J ym. "Serum lycopene decreases the risk of stroke in men: a population-based follow-up study" Neurology 2012; 79: 1540-1547.


Hyvä uutisia suklaan ystäville (Lisätty 08.10.2012)

Jo useampi tutkimus on osoittanut että tumma suklaa on terveellistä. Silä on osoitettu olevan sydän- ja verisuonisairauksia ehkäiseviä vaikutuksia. Se myös alentaa verenpainetta. Tässä tutkimuksessa tukijat totesivat että suklaan syönti on myös taloudellinen tapa estää sydän- ja verisuonisairauksia. 10.000 ihmisen joukossa 85 henkilöä vähemmän sai sydän ja verisuonisairauksiin liityvän tapahtuman (esim sydän tai aivoinfarkti) 10 –vuoden seurannassa. He laskivat että suklaan syöminen maksoi 42 dollaria vuodessa. Jos lasketaan teoreettiset kulut menetetyistä ihmishengistä saadaan säästöjä 50.000 dollaria vuodessa. Tumman suklaan terveellisyys perustuu luultavimmin siihen että se alentaa veren rasva-arvoja ja verenpainetta. Suklaa sisältää myös polyfenoleja jotka ovat tehokkaita antioksidantteja. On hyvä kuitenkin muistaa että kohtuus on tässäkin asiassa valttia. Suklaa sisältää paljon energiaa ja sitä ei kannata syödä niin paljon että paino nousee.

Zomer E, ym. "The effectiveness and cost effectiveness of dark chocolate consumption as prevention therapy in people at high risk of cardiovascular disease: best case scenario analysis using a Markov model" BMJ 2012; 10.1136/bmj.e3657.


Meditaatio estää Flunssia (lisätty 19.09.2012)

Flunssakausi on taas lähestymässä. Miten voisi vähentää flunssan kestoa ja sairaslomien määrää? Samaa kysyivät amerikkalaiset tutkijat. He satunnaistivat 154 yli 50-vuotiasta kolmeen ryhmään. 1) intensiteetiltään kohtalainen ohjattu liikunta 2) ohjattu meditaation opettaminen 3) kontrolliryhmä. Ohjaus kesti 8 viikkoa ja tutkijat seurasivat flunssan vaikeutta ja sairaslomapäivien määrää yhden flunssakauden ajan.

He totesivat että liikunta ryhmässä esiintyi flunssaepisodeja 26 ja sairauspäiviä 241 (yhtenlaskettuna), meditaatioryhmässä 27 episodia ja 257 päivää ja kontrolliryhmässä 40 episodia ja 453 flunsspäivää. Flunssan keskimääräinen vaikeus oli 144 meditaatioryhmässä, 248 liikuntaryhmässä ja 358 kontrolliryhmässä jossa suurempi luku tarkoittaa vaikeampaa tautia.

Flunssasta johtuvia työstä poissaoloja oli kontrolli ryhmässä 67, liikunta ryhmässä 32 ja meditaatioryhmässä 16. Ero oli tiastollisesti merkitsevä. Mitä siis tehdä? Sekä mietiskely että liikunta vähensiv’ät flunssia. Tutkimuksessa ei ollut mukana ryhmää joka olisi liikkunut ja meditoinut, mutta maalaisjärjellä ajatellen se tuntuisi tehokkaimmalta tavalta flunssien ehkäisyyn ja lieventämiseen.

Ann Fam Med. 2012 Jul-Aug;10(4):337-46.


Matala hiilihydraattinen dieetti lisää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä (lisätty 22.07.2012)

Hiilihydraattien välttäminen on ollut viime aikoina suosittu keino vähentää painoa. Lyhyellä aikavälillä useimmilla paino putoaakin, mutta pitkäaikaistulokset eivät välttämättä ole parempia kuin muitakaan dieettejä käyttäessä. Nyt ruotsalaistutkjat totesivat että matalahiilihydraattisen dieetin pitkäaikaiseen käyttöön voi liittyä riskejä. Tutkimuksessa todettiin että 16-vuoden seuranta-aikana sydän- ja verisuonitautien riski suureni tasaisesti sitä mukaa kun hiilihydraattien saannin määrä ravinnossa väheni tai valkuaisaineiden määrä lisääntyi. Tutkimuksessa oli seurattu n. 43.000 ruotsalaisnaista kuudentoistavuoden ajan. Tutkimus oli hyvin suunniteltu ja toteutettu ja tulokset julkaistiin arvovaltaisessa lehdessä. Jäämme odottamaan lisätietoa asiasta. British Medical Journal 2012; Jun 26;344:e4026. doi:


Liikunta pidentää elinikää (lisätty 01.03.2012)

Tutkimuksesa selvitettiin liikunnan vaikutusta elinikään. Tutkijat seurasivat yli 11-vuoden ajan ryhmää miehiä ja kirjasivat heidän liikuntansa määrän. He totesivat että niillä jotka liikkuivat paljon 40 vuotiaina ja jatkoivat liikuntaa samantasoisesti ainakin 10-vuotta oli 28% pienempi riski kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin kuin niillä jotka eivät liikkuneet. Niillä jotka vielä lisäsivät liikunnan määrää alkutilanteesta oli 44% pienempi riski kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin.

Lee ym "Long-term effects of changes in cardiorespiratory fitness and body mass index on all cause and cardiovascular disease mortality in med: the aerobics center longitudinal study" Circulation 2011;124: 2483-90.


Aspiriinin tauottaminen lisää infarktin riskiä (lisätty 10.02.2012)

Matala-annoksista aspiriinia käytetään ennaltaehkäisevänä hoitona niillä joilla on suuri riski saada sydän-tai aivoinfarkti. Tässä tutkimuksessa selvitettiin lisääntykö sydäninfartin riski jos ennaltaehkäisevän aspiriinin käyttö lopetetaan. Tutkimuksessa todettiin että niillä jotka lopettivat aspiriinin käytön sydäninfakrtin tai kuolemaan johtavan sydänsairauden riski oli selkeästi lisääntynyt (riskisuhde 1.43).

Rodriguez ym. "Discontinuation of low dose aspirin and risk of myocardial infarction: case- control study in UK primary care" BMJ 2011; 343: d4094.


Terveellisen Kuidun käyttö vähentää paksunsuolen syövän riskiä (15.01.2012)

Henkilöillä jotka käyttivät kuitua vähintään 90 g päivässä paksunsuolen/peräsuolen syövän riski väheni 17%. Tutkimus oli ns meta-analyysi eli tutkijat kävivät läpi tiedot 25 yksittäisestä tutkimuksesta. Näytti siltä että ei ollut sama mistä lähteestä kuitu oli saatu. Suurin suojaava vaikutus liittyi kokojyväviljasta saatavaan kuituun. Kuidun käyttöön on liitetty myös muita terveyttä edistäviä vaikutuksia kuten tyyppi II diabeteksen sekä sydän ja versiuonisaitrauksien väheneminen. Eli kuitujen riittävä käyttö on hyvä ja halpa tapa edistää terveyttä.

Aune ym. BMJ 2011;


Päivittäinen aspiriinin käyttö vähentää paksunsuolen syövän riskiä (15.01.2012)

Tutkimuksessa selvitettiin päivittäisen aspiriinin vaikutusta riskiin saada paksunsuolen ja peräsuolen syöpä. Tutkimukseen osallistuneilla oli harvinainen perinnöllinen sairaus joka altistaa paksunsuolensyövälle. Verrattuna lumeryhmään aspiriinia saaneiden ryhmässä esiintyi merkitsevästi vähemmän paksunsuolen syöpää. Ns riski suhde (hazard ratio) oli 0.41. Riski muihinkin syöpiin näytti vähenevän mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Samansuuntaisia tuloksia on todettu muissakin tutkimuksissa ja näyttää siltä että muidenkin tulehduskipulääkkdein käyttöön liittynyt vähentynyt pahanlaatuisten kasvaimien riski. Toistaiseksi suosituksia tulehduskipulääkkeiden käytöstä paksunsuolen ehkäisyyn ei voi antaa ja on hyvä muistaa että niiden käyttöön liittyy myös riskejäkin kuten lisääntynyt verenvuototaipumus.

Burn ym. Lancet 2011; 6736: 61049


Terveelliset elämäntavat antavat lisää vuosia (25.09.2011)

Tutkimuksessa todettin että terveelliset elämntavat todellakin lisäävät vuosia elämään. Neljä tekijää ovat merkittäviä jos haluat pidentää elämääsi. Niillä jotka eivät tupakoineet, liikkuivat riittävästi, käytttivät alkoholia kohtuullisesti ja söivät terveellisesti oli 63% pienempi todennäköisyys kuolla 18 vuoden seurannan aikana. Terveellisiä elämäntapoja noudattavilla oli pienempi riski kuolla sekä syöpäsasirauksiin että sydän- ja verisuonitauteihin. Tulos on varsin merkittävä ja toivottavsati motivoi muuttamaan elämänpaoja terveellisempään suuntaan.

Ford ym."Low-risk lifestyle behaviors and all-cause mortality. Findings from the National Health and Nutrition Examination Survey III Mortality Study" Am J Public Health. 2011;101:1922-9. Epub 2011


Oliiviöljyn käyttö suojaa aivoinfarktilta (25.09.2011)

Tutkimuksessa selvitettiin oliiviöljyn käytön ja aivohalvauksen välistä yhteyttä niillä joilla ei aiemmin ollut aivohalvausta. Oliiviöljyn runsas käyttö ruuanlaitossa suojasi aivohalvaukselta eli aivoinfarktilta. Verrattuna niihin jotka eivät koskaan käyttäneet oliiviöljyä niillä jotka käyttivät runsaasti oliiviöljyä ruuanlaitossa ja salaattikastikkeissa oli 41% pienempi riski sairastua aivohalvaukseen. Riskin vähentyminen on merkittävä mutta on hyvä muistaa että kyseessä on vain yhteys aivohalvauksen ja oliiviöljyn käytön välillä, eikä hoitotutkimus oliiviöljyllä.

Samieri C, ym. "Olive oil consumption, plasma oleic acid, and stroke incidence: The Three-City Study" Neurology. 2011 Aug 2;77(5):418-25


Pitkäkestoinen vatsalääkkeiden käyttö saattaa altistaa magnesiumin puutteelle

Yhdysvaltain lääkevalvontaviranomainen (FDA) on varoittanut että yli vuoden kestänyt happopumpun salpaajan (Losec, Zolt, Nexium ym.) käyttö saattaa altistaa magnesiumin puutteelle. Tämä taas saattaa aiheuttaa jalkojen lihasten kramppeja. Useimmilla magnesiumin syönti korjasi tilanteen, mutta noin neljäsosalla magnesiumin syöntikään ei korjannut matalaa magnesiumia. Tämä on hyvä niiden muistaa joilla on käytössä vatsalääke ja jotka kärsivät vaikeista krampeista tai suonenvedoista vaikeita jalkakramppeja.


Liikunnan lisääminen auttaa polven nivelrikossa

Tutkijat selvittivät fyysisen aktiviteetin lisäämisen vaikutusta polven nivelrikossa. Tutkijat seurasivat seuraamalla 2589 polven nivelrikosta kärsivää kahden vuoden ajan. He totesivat että liikunnan lisääminen paransi yleistä funktiota ja kävelynopeutta seurannan aikana. Jo pienikin fyysisen aktiivisuuden lisääminen kannatti.

Dunlop D, et al "Physical activity levels and functional performance in the Osteoarthritis Initiative: a graded relationship" Arthritis Rheum 2011; 63: 127-136.


Pitkäaikainen aspirinin käyttö suojaa syöpäkuolemalta

Aiemminkin on saatu viitteitä siitä että nivelreumaa sairastavilla tietyt syövät kuten suolisto- ja rintasyöpä ovat harvinaisempia kuin muilla. Tämän on uskottu johtuvan siitä että reumaa sairastavat käyttävät enemmän tulehduskipulääkkeitä ja ne suojaavat syövältä.

Tutkimus on ns. meta-analyysi eli siihen on koottu tietoja useasta eri tutkimuksesta. Tutkimuksen tulokset viittasivat siihen että riski kuolla syöpään oli 21% pienenmpi niillä jotka olivat käyttäneet pitkään aspiriinia (ainakin 4-5 vuotta). Erityisesti riski kuolla suolistosyöpään oli vähentynyt. Tutkijat varoittavat kuitenkin että tutkimuksen perusteella ei voi vielä suositella aspiriinin käyttöä kaikille. Tutkimus ei ollut ns. seurantatutkimus ja aspiriinin käyttöön voi liittyä haittavaikutuksia kuten lisääntynyt verenvuodon riski.

Rothwell PM et al. Lancet 2010; 10: 62110-1