Selkärankareuma


Tulehduskipulääkkeet estävät radiologisten muutosten kehitymistä selkärankareumassa (lisätty 8.10.2012)

Jo aiemmin on yhdessä tutkimuksessa todettu että tulehduskipulääkkeiden käyttö vähentää selkärangan vaurioiden syntyä selkärankareumaa sairastavilla, eli käytännössä selkärangan jänteiden kalkkeutumista ja selän jäykistymistä. Tästä on nyt saatu lisää näyttöä. Arvostetussa Annals of Rheumatoic Diseases on juuri ilmestynyt kaksi tutkimusta joissa kummassakin saatiin vahvistusta asialle. Toisessa tutkimuksessa korkea annoksinen tulehduskipulääkkeen käyttö vähensi röntgen-kuvissa todettua vaurioiden etenemistä. Toisessa tutkimuksessa taas verrattiin tulehduskipulääkkeen jatkuvaa käyttöä siihen että lääkettä käytettiin vain tarvittaessa. Tässä tutkimuksessa eteneminen oli hitaampaa niillä jotka käyttivät tulehduskipulääkettä jatkuvasti. Hyöty oli suurin niillä joilla tulehdusarvot olivat koholla, eli siis niillä joilla oli aktiivinen tauti. Tulehduskipulääkkeet estävät prostaglandiinien syntyä, joiden tiedetään stimuloivan luun kasvua, ja tämä saattaa selittää löydöksen. Joka tapauksessa voidaan sanoa että tulehduskipulääkkeet ovat selkärankareumassa enemmän kuin vain oireita lievittäviä lääkkeitä. Niiden on toistaiseksi ainoana lääkeryhmänä, mukaan lukien biologiset reumalääkkeet, osoitettu estävän selkärangan rakenteellisten vaurioiden syntyä ja selkärangan kalkkeutumista.

Kirjallisuus: Poddubnyy D ym. "Effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on radiographic spinal progression in patients with axial spondyloarthritis: results from the German Spondyloarthritis Inception Cohort" Ann Rheum Dis 2012; 10.1136/annrheumdis-2011-201252.

Kroon F. Ym. "Continuous NSAID use reverts the effects of inflammation on radiographic progression in patients with ankylosing spondylitis" Ann Rheum Dis 2012; DOI: 10.1136/annrheumdis-2012-201370.


TNF salpaajat tehoavat selkärankaan rajoittuvassa selkärankareumassa (lisätty 23.07.2012)

Aksiaaliseksi spondyloartropatiaksi kutsutaan tautia jossa on selkärangassa ja/tai si-nivelissä on kipua ja tulehdusta joka näkyy magneettikuvissa, mutta si-niveliin ei ole kehittynyt muutoksia jotka näkyisivät tavallisessa röntgen kuvassa. Tutkimuksessa selvitettiin tehoaako TNF-salpaaja adalimumab tällaisessa aksiaalisessa spondyloartropatiassa. Adalimumabi auttoi oireisiin merkitsevästi paremmin kuin lumelääke 12-viikkoa kestäneessä tutkimuksessa. Lisäksi 24 % adfalimumabia saaneista oli 3 kuukauden jälkeen täysin oireettomia kun lume ryhmässä vain 4% oli oireettomia. Sieper ym. Ann Rheum Dis 2012; e-pub.


NIVELPSORIAAS

Uusi lääPsoriaasin hoito biologisella lääkkeelä vähentää sydäninfarktin riskiä (lisätty 08.10.2012)

Nivelreumassa tiedämme että sairauden tehokas hoito reumalääkkeillä vähentää reumaan liittyvää sydän-ja verisuonisairauksien eli käytännössä sydän- ja aivoinfarktien riskiä. Myös nivelpsoriasiksessa sydän ja verisuonisairauksien riski on jonkin verran lisääntynyt. Tässä tutkimuksessa selvitettiin vähentävätkö biologiset lääkkeet (TNF-salpaajat) tätä riskiä. Tutkimuksessa seurattiin yli 8000 psoriaasia tai nivelpsoriaasia sairastavaa. Verrattuna niihin joiden psoriaasia hoidettiin vain voiteilla biologisen lääkkeen käyttö vähensi sydäninfarktin riskin noin puoleen (3.05 versus 6.73 infarktia per tuhatta seuranta vuotta kohden). Tutkimuksessa oli toki puutteita, mutta tulokset viittaavat siihen että biologinen hoito TNF-salpaajalla vähentää sydäninfarktien määrää psoriaasia sairastavilla.

Wu JJ, ym. "Association between tumor necrosis factor inhibitor therapy and myocardial infarction risk in patients with psoriasis" Arch Dermatol 2012; DOI: 10.1001/archdermatol.2012.2502.


Uusi lääke tulossa nivelpsoriaasin hoitoon (lisätty 12.08.2012)

Ustekinumab (Stelara) on biologinen lääke joka estää kahta tulehdusta aiheuttavaa välittäjäainetta (IL-12/23). Se on jo aiemmin osoittautunut tehokkaaksi psoriaasin hoidossa. Nyt Euroopan reumaologisessa kongressissa julkaistiin alustavia tuloksia joiden perusteella Stelara näyttäisi tehoavan myös nivelpsoriaasissa. Tutkimukseen osallistui 615 nivelpsoriaasia sairastavaa. Ns ACR 20% paranemisvasteen sai tutkimuksessa noin puolet niistä jotka saivat lääkettä. Lääke annetaan injektiona ihon alle. Ylläpitohoidossa lääke otetaan 12 viikon välein.

McInnes ym. "Ustekinumab in patients with active psoriatic arthritis: results of the phase 3, multicenter, double-blind, placebo-controlled PSUMMIT 1 study" EULAR 2012; Abstrakti OP158.


Psoriaasi ja metabolinen syndrooma

Aiemminkin on tiedetty että nivelpsoriaasia sairastavilla on muuta väestöä enemmän sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä kuten ylipainoa, ja verenpainetautia. Tässä tutkimuksessa tutkijat jatkoivat samoilla linjoilla ja totesivat että psoriaaasi lisäsi metabolisen oireyhtymän riskiä 40 %. Psoriaasi lisäsi riskiä metabolisen oireyhtymän osatekijöiden eli ylipainon, verensokerin nousun ja veren rasva-arvojen nousun riskiä (triglyseridit). Lisäksi mitä vaikeampi ihottuma oli sen suurempi oli riski. Mitä tämä siis tarkoittaa?? Metabolinen oireyhtymä lisää diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiä joten psoriaasia sairastavan kannattaa kiinnittää asiaan huomiota ja pyrkiä aktiivisesti vähentämään niitä riskitekijöitä joihin voi vaikuttaa. Ylipaino mahdollisuuksien mukaan ajoissa kuriin. Verenpaineen säännöllinen seuranta ja tarvittaessa hoito ja tupakoinnin lopettaminen myös varmasti kannattavat. Langan ym. "Prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriasis: A population-based study in the United Kingdom" SID 2011; Abstract 211.


Statiinit eivät paranna psoriaasi ihottumaa

Statiineilla on paljon tulehdusta hillitseviä ominaisuuksia ja niillä on todettu olevan joissain tutkimuksissa lievä nivelreuman aktiivisuutta vähentävä vaikutus. Tässä tutkimuksessa Harvardin yliopiston tutkijat selvittivät vähentääkö statiinin käyttö mahdollisesti ihottumaa psoriaasiksessa. Tutkijoiden pettymykseksi näin ei kuitenkaan käynyt ja statiineilla ei ollut ihottumaa vähentävää vaikutusta. Tutkimuksen tulokset julkaistiin ihotautien kongressissa USA:ssa