Ajankohtaista reumasairauksista

SIDEKUDOSSAIRAUDET


Hydroksiklorokiinin käyttö suojaa munuaisongelmilta (lisätty 01.03.2012)

Munuaisten vajaatoiminta on eräs pelättyjä SLE:hen liittyviä ongelmia. Tutkimuksessa selvitettiin suojaako hydroksiklorokiinin käyttö munuaisten toiminnan heikkenemiseltä SLE:tä sairastavilla. Tutkimuksessa oli seurattu ryhmää SLE:tä sairastavia vuodesta 1987 lähtien. Hydroksiklorokiinin käyttöön liittyi 50% pienempi riski sairastua munuaisten vajaatoimintaan. Tulokset julkaistiin Abstraktina ACR kokouksessa.

Petri ym. Predictors of renal failure in systemic lupus erythematosus" ACR 2011; Abstract 1656.


Reumalääke abatasepti ei näytä toimivan SLE:tä sairastavilla (lisätty 10.02.2012)

Abatasepti (Orencia) on biologinen reumalääke joka estää immuunireaktioita aloittavien T-solujen toimintaa. Se tehoaa nivelreumassa ja nyt tutkijat selvittivät tehoaisiko se myös SLE:n hoidossa. Tutkijat selvittivät kuinka usein SLE aktivoitui seuranta aikana. Samanaikaisesti käytettiin kortisonia jonka annosta tutkimuksen akana laskettiin. Valitettavasti abatasepti ei kyennyt estämään SLE:n aktivoitumista seuranta aikana. Lumelääke ryhmissä tauti aktivoitui 82.5 % tutkittavista ja abataseptiä saavilla 79.7%:lla. Ero ei ollut tilastollisesti merkittävä. Näyttää siltä että B-lymfosyytteihin kohdstuvat hoidot tehoavat SLE:ssä paremmin

Merrill ym. Arthritis Rheum 2010; 62: 3077-3087.


Vihdoin uusi lääke SLE:n hoitoon?

FDA:n asiantuntija paneeli äänesti hiljattain että belimumabi (Benlysta) hyväksyttäisiin SLE:n hoitoon. Belimumabi on monoklonaalinen vasta-aine joka tunnistaa B-lymfosyyttejä stimuloivaa tekijää (BLyS) ja siten vähentää sen määrää.


Tupakointi ei kannata SLE:tä sairastavilla

Ennestään tiedetään että SLE:tä sairastavilla on selkeästi suurentunut riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Niinikään tiedetään että tupakointi on sydän- ja verisuonisairauksien vahva riskitekijä. Tässä tutkimuksessa, jonka tulokset julkaistiin amerikkalaisessa reumatologisessa kongressissa (ACR) tutkijat totesivat että tämän lisäksi tupakointi lisää SLE:n aktiivisuutta. Tutkimukseen osallistui 1400 SLE:tä sairastavaa. Tutkijat totesivat että tiettyjä SLE:n oireita esiintyi tupakoivilla merkitsevästi useammin kuin tupakoimattomilla. Tupakoivien riski saada sydäninfarkti oli myös selkeästi suurentunut (2.4 kertainen).

Jolly M, ym. "Does cigarette smoking affect disease phenotype in systemic lupus erythematosus"

ACR 2010; Abstrakti 765.